Moj Film na Facebooku Moj Film na Twitteru

Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA PORTALA MOJ-FILM.HR

Pristupom portalu moj.film.hr potvrđujete da pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja portala moj-film.hr te njegove pravne učinke. Portal moj-film.hr može u svako vrijeme izmijeniti i/ili dopuniti Opće uvjete korištenja portala moj-film.hr bez prethodne obavijesti, te će tako promijenjene Uvjete korištenja objaviti na ovom mjestu. Ukoliko ne pristajete na primjenu Općih uvjeta korištenja, molimo Vas da se suzdržite od pristupa portalu moj-film.hr.

Pristup portalu moj-film.hr i podacima sadržanim na istom podložni su niže navedenim uvjetima i odredbama. Nastavite li s daljnjim korištenjem, smatrat će se da ste pristali na predmetne uvjete korištenja.

Portalu moj-film.hr se pristupa putem interneta. Internet je internacionalna računalna mreža koju portal moj-film.hr direktno ne kontrolira te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa i informacija.

Svi sadržaji objavljeni na portalu moj-film.hr vlasništvo su portala i smiju se koristiti samo u privatne i nekomercijalne svrhe te za individualnu upotrebu. Sadržaji se ne smiju mijenjati, kopirati, prikazivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili distribuirati bez prethodnog pismenog pristanka portala moj-film.hr.

Informacije koje su objavljene na portalu moj-film.hr smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihovog unošenja, međutim, ne jamčimo za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg od podataka pohranjenih na portalu moj-film.hr.

Portal moj-film.hr neće odgovarati za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove nastale kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti upotrebe portala moj-film.hr ili bilo koje od informacija dostupnih na njoj.

Molimo vas da primite na znanje da možemo u svako vrijeme, bez prethodne najave, ažurirati ili izmijeniti podatke, dodatne informacije, vrijednosti ocjenjivanja te ostale uređivačke slobode pohranjene na portalu moj-film.hr.

Linkovi na portalu moj-film.hr su samo za vašu informaciju, a portal moj-film.hr ne snosi nikakovu odgovornost za točnost informacija, sadržaj tih stranica niti rezultate koji se mogu dobiti njihovim korištenjem. Ako odlučite ostvariti pristup na koji link, to činite u cijelosti na vlastitu odgovornost.

Potpuni sadržaj portala moj-film.hr zaštićen je autorskim pravom koje pripada portalu moj-film.hr ili je ustupljeno portalu moj-film.hr, a u vlasništvu je trećih osoba. Portal moj-film.hr također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove stranice.

Portal moj.film.hr sadrži zaštitne znakove ili koje drugo intelektualno vlasništvo portala moj-film.hr ili trećih osoba. Niti jedan sadržaj na ovim stranicama se ne smije upotrebljavati bez prethodnog pisanog odobrenja. Svaka povreda navedenih prava, namjerna ili slučajna, predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala portala i podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti.

Prilikom posjete portalu moj-film.hr vaši se osobni podaci neće učiniti dostupnim javnosti nit će ih portal moj-film.hr ustupati trećim osobama, osim uz vaš izričiti pristanak.

Na određenim mjestima unutar portala moj-film.hr i u određeno vrijeme, portal će prikupljati osobne podatke korisnika poput imena, prezimena, adrese, naziva tvrtke*, telefonskog broja*, e-mail adrese i drugih podataka vezanih uz prirodu usluge koju traži ili koristi korisnik. Ti podaci će se koristiti u svrhu kontakata, potpunog korisničkog korištenja sučelja i evidencije korisnika ovog portala te u svrhu statističke obrade posjećenosti portala te realizacije narudžbe ili usluge koju traži korisnik te iste portal moj-film.hr neće dati na korištenje trećim osobama niti ih obrađivati u bilo koje druge svrhe, osim pod uvjetima određenim važečim zakonima. Portal moj-film.hr povremeno svojim korisnicima šalje obavijesti o novostima, uslugama ili proizvodima koji mogu sadržavati oglase od strane trećih osoba, no svaki korisnik nakon registracije može u svoj korisničkom profilu isključiti tu mogućnost.

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, portal moj-film.hr koristi programsku podršku koja prati posjete i pruža zaštitu od neovlaštenog korištenja ili izmjena podataka. Međutim, svaki korisnik portal moj-film.hr treba voditi računa o određenom stupnju rizika da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne mjere, u kojem slučaju portal moj-film.hr neće biti odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i uvjeta korišenja portala moj-film.hr je mjerodavno hrvatsko pravo, a za sve zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja portala moj-film.hr ili u svezi s njima isključivo su nadležni hrvatski sudovi.

Distribucija podataka i materijala objavljenih na portalu moj-film.hr može, u određenim jurisdikcijama, biti ograničena zakonom, te se svaka osoba mora upoznati s takvim propisima i postupati sukladno njima, a portal moj-film.hr ne odgovara za pristup portala sa područja gdje je njihov sadržaj ograničen ili zabranjen.

Portal Moj-Film.hr

Trenutno u kinima

Koji glumac je najimpresivniji u ulozi žene?